Pinokkio

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend
Dinsdagochtend
Woensdagochtend

Peuteropvang wordt afgenomen conform het volgende pakket:
3,50 uur per dagdeel ochtend. Brengen tussen 8.30 en 8:45 uur, halen tussen12.00 en 12:15 uur

De stichting Spelen=Leren behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de dagdelen en openingsurendoor te voeren.

Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2019/2020zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)

Anja GoordenRian Cappetijn

De pedagogisch medewerkersworden aangestuurd door de directeur van basisschoolSt Martinus in SchijfBenita Hereijgersb.hereijgers@borgesius.net

Aanmelden
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Pinokkio
Zoeksestraat 5a
4721 AC Schijf
T: 0613926107