De Fonkeling

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagochtend

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
4uur per dagdeel
Ochtendbrengen om 8.00 uur, halen om 12.00 uur


Pakket 2:
4 uur per dagdeel
Ochtendbrengen om 8.30 uur, halen om 12.30 uur

Voor een indruk van onze locatie, bekijk het filmpje hieronder!
Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2020/2021zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)

Anja van Namen Sarissa van Alphen Sandra Lever

Jolanda van de Sande Anique Koole


De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van SterrenschooldeSchittering,Desley Bossink, email:d.bossink@borgesius.net


Aanmelden
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
De Fonkeling
St. Annastraat 28-32
4731 HT Oudenbosch
T: 0165316783