Hummelhonk de Klinkert

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend en -middag
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend en -middag
Vrijdagochtend

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
2,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5per dagdeel middag.
Ochtendbrengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30uur.
Middag brengen tussen 13.00en 13.15 uur,halen tussen 15.30en 15.45uur.

Pakket 2:
3,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5per dagdeel middag.
Ochtendbrengen tussen 8.30en 8:45uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.
Middag brengen tussen 13.00en 13.15 uur,halen tussen 15.30en 15.45uur.

Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2019/2020zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)


Rajae Lagragui Anja Koops

De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschoolde Klinkert


Ron Kruisr.kruis@borgesius.net

Aanmelden
Hier vindt u het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Hummelhonk de Klinkert
Burg. van den Drieslaan 18
4731 EB Oudenbosch
T: 0165315168