Hummelhoeve

Openingstijden / brengen en halen

Peuters zonder VVE indicatie
Maandag tot en met vrijdag

  • 8.30/8.45uur brengen
  • 11.45/12.00 uur halen
en/of

maandag - dinsdag - donderdag
  • 13.00/13.15 uur brengen
  • 15.00/15.15uur halen

Peuters met VVE indicatie

  • 8.30/8.45uur brengen
  • 12.45/13.00 uur halen*

*De peuters mogen een boterhammetje en wat drinken meenemen en lunchen samen met de andere kindjes en de pedagogisch medewerkers.

Voor een indruk van onze locatie, bekijk het filmpje hieronder!
Personeel

Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2020/2021 zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)Monique Ilmara Anja Anja
Kaas Kerstens van der Heijdt Goorden


De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschool Uniek

Janey van Kaam j.vankaam@borgesius.net
Aanmeldformulier
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Hummelhoeve
't Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven
T: 0165791011