Hummelhoeve

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend en -middag
Dinsdagochtend en -middag
Woensdagochtend
Donderdagochtend en -middag
Vrijdagmiddag

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
2,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5per dagdeel middag.
Ochtendbrengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30uur.
Middag brengen tussen 13.00en 13.15 uur,halen tussen 15.30en 15.45uur.

Pakket 2:
3,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5per dagdeel middag.
Ochtendbrengen tussen 8.30en 8:45uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.
Middag brengen tussen 13.00en 13.15 uur,halen tussen 15.30en 15.45uur.


Personeel

Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2018/2019 zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)Monique Marga Ilmara Anja
Kaas Bos Kerstensvan der Heijdt


De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschool Uniek

Janey van Kaam j.vankaam@borgesius.net
Aanmeldformulier
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Hummelhoeve
't Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven
T: 0165791011