Hummelbosch

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend
Vrijdagochtend

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
2,5 uur per dagdeel ochtend
Ochtendbrengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30uur.

Pakket 2:
3,5 uur per dagdeel ochtend
Ochtendbrengen tussen 8.30en 8:45uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.

Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2019/2020zijn de volgende pedagogisch medewerkerswerkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)


Jolanda Baremans Judith Pertijs Jory van den Corput

De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschool 't Bossche Hart


Jan van de Lindeloofj.vandelindeloof@borgesius.net

Aanmelden
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang

Hummelbosch
Mgr. Hopmanshof 2
4744 BX Bosschenhoofd
T: 0165312756