Hummelhonk de Bukehof

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend en -middag
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend en -middag
Vrijdagochtend

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
2,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5†per dagdeel middag.
Ochtend†brengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30†uur.
Middag brengen tussen 13.00†en 13.15 uur,†halen tussen 15.30†en 15.45†uur.

Pakket 2:
3,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5†per dagdeel middag.
Ochtend†brengen tussen 8.30†en 8:45†uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.
Middag brengen tussen 13.00†en 13.15 uur,†halen tussen 15.30†en 15.45†uur.


Personeel

Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2019/2020 zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)
†††††††††††††††††††††††
† † † † † † † † † † ††††††
Judith Reijnders† † † †MariŽt Franken

De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschool†de†BukehofKarin Goverde† †k.goverde@borgesius.net

Aanmelden
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Hummelhonk de Bukehof
Olmenstraat 1
4731 BC Oudenbosch
T: 0165317702