Hummelhonk de Klinkert

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend 
Dinsdagochtend
Woensdagochtend
Donderdagochtend 
Vrijdagochtend

Peuteropvang kan worden afgenomen conform één pakket:

Pakket 1:
4 uur per dagdeel
Ochtend brengen om 8.30 uur, halen om 12:30 uur.

Voor een indruk van onze locatie, bekijk het filmpje hieronder!
Personeel
Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2020/2021 zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)

                         
Rajae Lagragui            Anja Koops 

De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschool de Klinkert


Ron Kruis            r.kruis@borgesius.net    

Aanmelden
Hier vindt u het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Hummelhonk de Klinkert
Burg. van den Drieslaan 18
4731 EB Oudenbosch
T: 0165315168