Hummelhoeve

Openingstijden / brengen en halen

Maandagochtend en –middag
Dinsdagochtend en –middag
Woensdagochtend
Donderdagochtend en –middag
Vrijdagmiddag

Peuteropvang kan worden afgenomen conform twee pakketten:

Pakket 1:
2,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5 per dagdeel middag.
Ochtend brengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30 uur.
Middag brengen tussen 13.00 en 13.15 uur, halen tussen 15.30 en 15.45 uur.

Pakket 2:
3,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5 per dagdeel middag.
Ochtend brengen tussen 8.30 en 8:45 uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.
Middag brengen tussen 13.00 en 13.15 uur, halen tussen 15.30 en 15.45 uur.


Personeel

Tijdens de openingstijden zijn altijd vaste gediplomeerde medewerkers aanwezig conform de normen voor peuteropvang, eventueel aangevuld met stagiaires en/of groepshulpen die onder verantwoordelijkheid werken van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers zijn aanspreekpunt voor de ouders en verantwoordelijk voor de gang van zaken op de werkvloer.

In het schooljaar 2018/2019 zijn de volgende pedagogisch medewerkers werkzaam op de peuteropvang (onder voorbehoud van wijzigingen)

                                                      

Monique                           Marga                   Ilmara                 Anja
Kaas                                 Bos                       Kerstens             van der Heijdt

                                                           
De pedagogisch medewerkers worden aangestuurd door de directeur van basisschool Uniek
     
Janey van Kaam    j.vankaam@borgesius.net  
Aanmeldformulier
U vindt hier het Centraal Aanmeldformulier Peuteropvang
Hummelhoeve
't Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven
T: 0165791011