Centraal aanmeldformulier Peuteropvang

Met het invullen van dit centraal aanmeldformulier verzoekt u de betreffende peuteropvang locatie om uw kind te plaatsen. U ontvangt binnen 4 weken bericht of uw kind definitief wordt ingeschreven.
Wij verzoeken u dit formulier volledig en naar waarheid in te vullen
Gegevens kind
Plaatsing
Svp aanvinken gewenste dagdelen bij de locatie van uw keuze.
U kunt zich eventueel ook bij meerdere locaties aanmelden.
Uw kind wordt dan geplaatst op de locatie waar de wachtlijst het kortst is.
Keuzepakket van toepassing op locatie Hummelhonk de Klinkert en Bukehof, Hummelbosch.

Pakket 1:

2,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5per dagdeel middag.
Ochtendbrengen tussen 8.45 en 9.00 uur, halen tussen 11.15 en 11:30uur.
Middag brengen tussen 13.00en 13.15 uur,halen tussen 15.30en 15.45uur.

Pakket 2 :
3,5 uur per dagdeel ochtend en 2,5per dagdeel middag.
Ochtendbrengen tussen 8.30en 8:45uur, halen tussen 12:00 en 12:15 uur.
Middag brengen tussen 13.00en 13.15 uur,halen tussen 15.30en 15.45uur.

* Meldt u uw peuter aan voor locatie Hummelhoeve, kunt u uw peuter met VVE indicatie inschrijven voor de ochtenden. (kiest u dan vier momenten)
Heeft uw peuter geen VVE indicatie, kiest u dan voor in ieder geval 1 momentin de ochtend en 1 moment in demiddag. Gelieve meerdere mogelijkheden aan te kruisen.
We verwijzen u naar de site voor de openingstijden.

Keuzepakket van toepassing op locatie de Fonkeling

Pakket 1:
4 uur per ochtend
Ochtend brengen om 8.00 uur, halen om 12.00 uur.

Pakket 2:
4 uur per ochtend
Ochtend brengen om 8.30 uur, halen om 12.30 uur.
Gegevens verzorger 1 (biologische moeder)
Gegevens verzorger 2 (biologische vader)
Gegevens verzorger 3
Gezinssamenstelling
Voor gescheiden ouders
Onze opvang gaat zorgvuldig om met het plaatsen van foto's van kinderen op haar media. Zo worden close-up foto's van kinderen niet geplaatst op onze website en op sociale media en fotograferen we leerlingen van dichtbij alleen in groepsverband.
- het opnemen van naam- adres en woonplaatsgegevens in de adressenlijst van de groep.

- de opname van de verstrekte gegevens in de leerlingenadministratie en het aanleggen van een leerlingdossier ten behoeve van het leerlingvolgsysteem van de peuteropvang.
Bij het verwerken van deze gegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

- aan de directie of intern begeleider van de opvang om contact op te nemen met andere instanties om inlichtingen op te vragen.
Deze inlichtingen betreffen alleen die aspecten, die voor de opvang van belang zijn, om het kind na plaatsing adequaat te kunnen begeleiden bij zijn/ haar ontwikkeling.
Deze informatie zal conform de eis in de wet op de privacy worden behandeld.

- voor video-interactie t.b.v. de pedagogisch medewerker voor begeleiding van de groep.

- de grondslag, uitgangspunten en doelstellingen van de peuteropvang onderschreven en gerespecteerd worden.
* Verplichte velden