Welkom op onze website!

Stichting Spelen = Leren is een aanbieder van peuteropvang in de kernen
Oudenbosch, Bosschenhoofd, Hoeven en Schijf.Spreekuur administratie Stichting Spelen = Leren

Het invullen en aanleveren van alle benodigde formulieren voor de berekening van de juiste ouderbijdragewordt door sommige ouders als moeilijk ervaren. Als gevolg hiervan wordt soms een te hoge ouderbijdrage in rekening gebracht, die later weer gecorrigeerd moet worden.

Omute helpen met het aanvragen van inkomensverklaringenbij de Belastingdienst, het invullen van het formulier'Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag'of bij het invullen van de benodigde formulieren voor de aanvraag van bijzondere bijstand bij de gemeente,houdtde administratie van Stichting Spelen=Leren op vrijdagochtendvan 9.00 uur tot 11.00 uureen spreekuur.U kuntdanop afspraaknaar hetkantoor komenen samen met Erna Oudejans de benodigde papieren invullen.Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u een afspraak met haar maken via telefoonnummer 06-18176933of e-maile.oudejans@borgesiusstichting.nlHet kantoor is gevestigd aan de Markt 32, 4731 HP te Oudenbosch.

Om alle formulieren te kunnen invullen is het van belang dat u deDigiDgegevens van uzelf en uw partner inclusief de laatste inkomensgegevens meeneemtnaar de afspraak.

Locatie kaart